Er is ruimte voor jong bloed!!!!

Het Bejaarde Plaatjes Huis

Er is ruimte voor jong bloed!!!!

Het was gisteren een spannende dag, lang verwacht en uiteindelijk aangekomen. Gregory Porter met Take Me To The Alley. Via de website van de touroperator BOL.COM kon ik de gehele reis volgen. Tussen 14:00 en 16:00 uur zou hij arriveren. De spanning was al dagen in Het Bejaarde Plaatjes Huis voelbaar. Er hebben dan ook verschillende voorlichtingsavonden plaatsgevonden om iedereen gerust te stellen. Nee de oudjes zullen niet hun plek verliezen!

Op de voorlichtingsavond werd geappelleerd aan de ervaringen die de Bejaarde Plaatjes bezitten. “Eens waren jullie zelf vernieuwers.” zei de muzikaal leider van het Bejaarde Plaatjes Huis. Die vernieuwing is nodig om de balans van creativiteit op peil te houden. Na wat graven in hun groeven herinnerde de Bejaarde Plaatjes hun eerste verschijning op het podium en sloten zich aan bij de beslissing van Het Bejaarde Plaatjes Huis.

ER IS RUIMTE VOOR JONG CREATIEF BLOED!